bannerso

Deze informatie gaat over de inschrijvingen om te kunnen starten in het eerste jaar secundair onderwijs op 1 september 2021.

Omwille van corona organiseren alle scholen de inschrijvingen digitaal maar niet alle scholen gaan op eenzelfde manier te werk.

 

Concreet werken PISO en Het Atelier Tienen met digitaal inschrijven. Dit betekent dat zij voldoende plaatsen kunnen voorzien en dat een leerling zich vanaf 10 mei digitaal kan inschrijven via de website van de school indien je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Broers en zussen en kinderen van personeel worden vroeger ingeschreven.

29/03/2021 t.e.m. 26/04/2021: voorrang broers/zussen en kinderen van personeel

10/05/2021 t.e.m. 26/05/2021: inschrijving alle kinderen

Vanaf 29/05/2021: start vrije inschrijvingen – voor kinderen die nog niet werden ingeschreven

 

GO! atheneum, GO! TintelStroom en VIA werken met digitaal aanmelden. Dit betekent dat je als ouder vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Op basis van de beschikbare plaatsen en de keuzes worden de plaatsen verdeeld. Indien je een plaats toegewezen krijgt, kan je inschrijven.

Broers en zussen en kinderen van personeel melden ook mee aan maar duiden aan dat ze voorrang hebben.

29/03/2021 – 14u00 t.e.m. 26/04/2021 – 14u00: aanmelden via aanmelden.school

06/05/2021: communicatie resultaat toewijzing

10/05/2021 t.e.m. /04/06/2021: inschrijven met ticket

10/05/2021: ook start vrije inschrijvingen – voor kinderen die niet werden aangemeld in zoverre er nog plaats is