Header artikels inschrijvingen Tienen BaO 2023 2024

Is je kind geboren in 2015?
Dan is deze informatie erg belangrijk voor je kind!

Elke dag kleuteronderwijs telt! Kleuters die voldoende aanwezig zijn in de kleuterklas, krijgen de beste ontwikkelingskansen.
Om je kind de beste kansen te geven, laat je je kind elke dag naar school gaan.