Informatiebrochure 2021 2022 min

Arabic Dutch English French German Polish Romanian Turkish

--- De tekst wordt vertaald met Google Translate ---

 De school vraagt bij de inschrijving van je kind de volgende informatie:

 • Gegevens van je kind
  • Voornaam en naam
  • Geboortedatum
  • Inschrijving voor geboortejaar/ leerjaar: kies het juiste vakje
  • Indicator of niet-indicator leerling: kies het juiste vakje
   • Indicator-leerling - je kind is een indicator-leerling als je voldoet aan één van de onderstaande criteria: 
    • Je gezin kreeg vorige schooljaar of dit schooljaar een schooltoeslag (meer informatie: groeipakket).
    • De mama van het kind heeft geen diploma secundair onderwijs en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs
   • Niet indicator-leerling - je kind is een niet-indicatorleerling als je niet aan één van de bovenstaande criteria voldoet.
  • Adres (straat, nummer/bus, postcode en gemeente)
 • Contactgegevens van de ouder
  • Voornaam en naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 • Akkoordverklaring
  • Pedagogisch project en schoolreglement: duid aan dat je akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement

   Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de school!